Ειδικά προγράμματα

Ειδικά προγράμματα για μικρούς και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
«Όταν γνωρίζω μπορώ να αντιμετωπίζω»